Countersunk Hex Socket Cap Bolt

  • Countersunk Hex Socket Cap Bolt

    Countersunk Hex Socket Cap Bolt

    Վեցանկյուն պտուտակները վեցանկյուն գլխով պտուտակներ են (մասնակի թել) – C կարգի և վեցանկյուն գլխի պտուտակներ (ամբողջական թելով) – աստիճանի C, որոնք նաև հայտնի են որպես վեցանկյուն գլխի պտուտակներ (կոպիտ) մազերի վեցանկյուն գլխի պտուտակներ, սև երկաթե պտուտակներ:Սովորաբար օգտագործվող ստանդարտները կարելի է գտնել՝ Din931, Din933 GB5782, GB5783, ISO4014, ISO4017 և այլն: